Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Dogoterapia

Kilka słów o terapii i edukacji z psem (zamiennie nazywanej dogoterapią, kynoterapią lub canisterapią).
Terapia i edukacja z psem czyli Interwencje z Udziałem Psów to metoda wspomagająca proces rehabilitacji, terapii i rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonych lub wyselekcjonowanych psów. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego prowadzi szkolenia w zakresie przygotowania zawodowego dla dogoterapeutów -> zobacz kursy

Zalecamy by w zajęciach terapii i edukacji z psem brały udział dzieci, które są zainteresowane takimi spotkaniami i mają nieagresywny stosunek do psów. Mając na uwadze, że psy są żywymi stworzeniami, którym należy się szacunek i właściwe traktowanie, zajęcia nigdy nie powinny odbywać się ze szkodą dla psa. Powinny za to uwzględniać charakter, predyspozycje i możliwości psa.

Uznajemy następujące definicje zgodnie z IAHAIO White Paper 2014:

Dogoterapia czyli Interwencja z Udziałem Zwierząt (Psów) - Animal Assisted Intervention (AAI) jest to zorientowana na cel, zorganizowana interwencja, w trakcie której świadomie i celowo włącza się zwierzęta do działań w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, służby człowiekowi (np, pracy socjalnej) w celu realizacji celów terapeutycznych ludzi. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wiedzy dotyczącej zarówno ludzi jak i zwierząt. Animal Assisted Interventions obejmują działania zespołów człowiek+zwierzę w zorganizowanych usługach dla ludzi, takich jak Animal Assisted Therapy (AAT, Terapia z Udziałem Zwierząt), Animal Assisted Education (AAE, Edukacja z Udziałem Zwierząt) lub, w pewnych warunkach, Animal Assisted Activity (AAA, Zajęcia z Udziałem Zwierząt)


Terapia z Udziałem Zwierząt - Animal Assisted Therapy jest to zorientowana na cel, planowana i zorganizowana interwencja terapeutyczna prowadzona przez specjalistę z zakresu zdrowia, edukacji lub opieki społecznej. Postęp terapii jest zmierzony i opisywany w specjalistycznej dokumentacji. AAT jest prowadzona i/lub kierowana przez specjalistów posiadajacych odpowiednie wykształcenie (z ważnymi licencjami/pozwoleniami, stopniami lub
ich ekwiwalentami), posiadających praktyczne doświadczenie w tym zakresie. AAT skupia się na poprawie fizycznego, poznawczego, behawioralnego i/lub społeczno-emocjonalnego funkcjonowania konkretnej osoby podlegającej terapii.

Edukacja/Pedagogika z Udziałem Zwierząt - Animal Assisted Education (lub Animal Assisted Pedagogy) jest to zorientowana na cel, zaplanowana zorganizowana interwencja kierowana i/lub dostarczana przez specjalistę z zakresu edukacji lub specjalności pokrewnej. AAE jest prowadzona przez wykwalifikowanego (ze stopniem) nauczyciela ogólnego lub pedagoga specjalnego. Nauczyciele prowadzący AAE muszą posiadać wiedzę o zwierzętach uczestniczących w zajęciach. Przykładem AAE prowadzonej przez nauczyciela ogólnego są organizowane przez pedagoga, róznego rodzaju prelekcje i pogadanki promujące odpowiedzialne posiadanie zwierząt. Jedynie w przypadku, gdy AAE jest przeprowadzana przez pedagoga specjalnego, można mówić o terapii zorientowanej na cel. W tym przypadku, przedmiotem działalności są cele edukacyjne, umiejętności społeczne i funkcjonowanie poznawcze ludzi. Postępy uczestników są mierzone i dokumentowane. Przykładem AAE prowadzonej przez pedagoga specjalnego jest program nauki czytania z udziałem psa.

Zajęcia z Udziałem Zwierząt- Animal Assisted Activity (AAA) jest to zaplanowana i zorientowana na cel, niesformalizowana interakcjai spotkanie przeprowadzone przez zespół człowiek-zwierzę w celach motywacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Zespoły człowiek+zwierzę, aby zostać zakwalifikowane do prowadzenia AAA, muszą wcześniej przejść szkolenie na poziomie co najmniej podstawowym, zakończone formalną oceną umiejętności. Zespoły człowiek+zwierzę, prowadzące AAA mogą również bezpośrednio współpracować z opieką zdrowotną, pedagogiem i/lub ośrodkiem opieki realizując konkretne, możliwe do udokumentowania cele. W tym przypadku, stają się częścią AAT lub AAE, prowadzonej przez specjalistę w ramach jego działalności zawodowej. Przykła dem AAA jest angażowanie zwierząt do pomocy w trakcie sytuacji kryzysowych, tj. klęski żywiołowej, wypadku, itp. W takiej sytuacji, AAA polega na zapewnieniu komfortu i wsparcia osobom, które przeżyły klęski żywiołowe lub inne sytuacje kryzysowe. Innym przykładem AAA są zajęcia aktywizujące dla pensjonariuszy domów opieki prowadzone wraz ze zwierzętami towarzyszącymi.

źródło: www.iahaio.org , tłumaczenie A. Potocka, W. Brzozowska-Zook

Jesteśmy członkiem International Society for Anthrozoology (ISAZ) oraz IAHAIO. Antrozoologia to nauka, zajmująca się badaniem interakcji człowieka z innymi zwierzętami.
Prowadzimy szkolenia w zakresie przygotowania zawodowego dogoterapeutów (sekcja kursy dogoterapii).
Więcej o nas ->
 

 

dogoterapia