This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.

Duplicate-1

 • Price: 1,300.00 zł
  • Termin:

 • Tell a friend

TERAPIA I EDUKACJA Z UDZIAŁEM PSA
Moduł z Psem


2 zjazdy
9-10 i 23-24 Października 2021
Miejsce: XVI LO, ul. ks. Popiełuszki 5, Warszawa oraz inne miejsca na terenie Warszawy.
godziny zajęć: 10.00 - 13.00
Udział z psem.


Kurs skierowany do profesjonalistów:

 • terapeutów różnych specjalności: logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów behawioralnych, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, psychiatrów i lekarzy;
 • nauczycieli szkół ogólnodostępnych, nauczycieli edukacji przedszkolnej, wychowawców, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów;
 • dogoterapeutów/kynoterapeutów.

Ukończenie kursu daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z własnym psem, przygotowania programu AAI -  edukacyjnego lub terapeutycznego - w zakresie własnej specjalności, wymiany doświadczeń z innymi dogoterapeutami/kynoterapeutami zgodnie z najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami Animal Assisted Interventions.


Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły:

kurs Terapia i Edukacja z Psem. Moduł dla profesjonalistów (w Perro) lub kurs terapii i edukacji z udziałem psów, dogoterapii lub kynoterapii realizowany w innym ośrodku;
- studia licencjackie lub podyplomowe o kierunku związanym z pracą w dogoterapii: pedagogika, pedagogika specjalna, surdopedagogika, wczesna interwencja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, psychologia, fizjoterapia, medycyna, ratownictwo medyczne, przygotowanie pedagogiczne i pokrewne w zakresie edukacji lub terapii.

W kursie mogą wziąć udział wyłacznie psy, które zdały egzamin dla psów terapeutycznych lub psów pracujących w terapii i edukacji, wsparciu z udziałem psów.
Honorujemy egzaminy dla psów terapeutycznych/zespołów terapeutycznych człowiek+pies z następujących ośrodków:
- Perro Agnieszka Potocka http://dogoterapia.net/kursy.html
- Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
- Z Tarninowego Wzgórza: https://ztarninowego.pl/terapia/kontakt/
- PTK (Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne)
Certyfikaty z innych ośrodków wymagają potwierdzenia ze strony Perro.


Program obejmuje 14 godzin edukacyjnych i następujące ćwiczenia i tematy:

 • przygotowanie programu edukacyjnego lub terpeutycznego w obrębie własnej specjalności,
 • przygotowanie programu edukacyjnego w grupie słuchaczy,
 • ćwiczenie współpracy z psem podczas realizacji zajęć z udziałem psa,
 • ewaluacja własnych zajęć na podstawie własnych nagrań,

Do zaliczenia kursu wymagane jest zaliczenie egzaminu pisemnego oraz napisanie pracy dyplomowej.

Kurs obejmuje zajęcia w systemie zjazdowym (sobota-niedziela), pracę samodzielną oraz projektową w zespołach.

Po ukończeniu kursu wydajemy certyfikaty ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzi
Agnieszka Potocka
Dogoterapeutka, oligofrenopedagożka, nauczycielka etyki, doktorantka psychologii SWPS.
Nauczycielka akademicka - zajęcia dotyczące terapii i edukacji z udziałem zwierząt,  dogoterapii, felinoterapii oraz relacji człowieka ze zwierzętami (SWPS, UMK, UW).
Uczestniczka wielu konferencji naukowych polskich i miedzynarodowych czynnie popularyzująca wiedzę na temat terapii z udziałem zwierząt i relacji z nimi.
Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapii i edukacji z psem oraz relacji człowieka z innymi zwierzetami, w tym:

Potocka, A. (zaakceptowane do druku). The moral foundations Care and Authority and perception of animal mind in relation to violence against animals. Anthrozoos.

Potocka, A. (red.). (2019). Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A. (2019). Czy w terapii i edukacji potrzebny jest pies? W: A. Potocka (red.) Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A., Czwartyńska M., (2019). Program profilaktyki pogryzień "Bądź bezpieczny z psem". W: A. Potocka (red.) Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A. (2019). Wychowawcze aspekty pedagogiki z udziałem psów. W: A. Potocka (red.) Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A. (2019). Psychologiczne i moralne aspekty terapii i edukacji z udziałem psów. W: H. Mamzer, A. Żok (red.). Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach (s. 233-248). Epigram.

Potocka, A. (2018). Prozwierzęca edukacja etyczna w kontekście psychologicznych koncepcji postaw. Edukacja Etyczna 15/2018.

Potocka, A. (2016). Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element wpływający na efektywność terapii i edukacji. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 29, 29-43.

Potocka, A. (2016). Relacje człowieka z innymi zwierzętami – mechanizmy zgody na okrucieństwo wobec zwierząt i ich uprzedmiotowianie. W: Roś, J., Wieczorek, K. M. (Ed.). Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm? (s. 131-150). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.

Potocka, A. (2016). Relacje człowieka z innymi zwierzętami – dystansowanie się i konsekwencje nowego poznawania. W: Roś, J., Wieczorek, K. M. (Ed.). Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm? (s. 151-171). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.

Potocka, A., Grzegorzewski ,W., Kowalski, I. (2015). Udział zwierząt w terapii. Wpływ psów, kotów w i koni na zdrowie człowieka w kontekście badań i obowiązujących standardów. Szkice Humanistyczne,4(36), 141-150.

Potocka, A., Grzegorzewski, W., Kowalski, I. (2015). Terapia z udziałem zwierząt. Sposoby, kierunki i granice angażowania zwierząt w proces rehabilitacji i leczenia. Szkice Humanistyczne, 1-2 (37), 265-273.

Potocka, A. (2013). Nie tylko głaskanie: dogoterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perro.


Cena za kurs dla 1 osoby:
300 zł wpisowe (bezzwrotne w przypadku rezygnacji)
1000 zł uczestnictwo
Razem 
1300 zł

Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Wpłaty:
Przyjmowanie wpłat od 1 lipca 2021
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17
01-756 Warszawa 


Organizatorem kursów jest:
Perro
Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17
01-756 Warszawa
tel: 601 925 574

---------------------------------------------------------
 

Tagi: kurs dogoterapii, szkolenia dogoterapeutyczne, kurs kynoterapii, dogoterapia kurs, dogoterapia Warszawa, kursy dogoterapii, pies terapeutyczny, Perro dogoterapia, Agnieszka Potocka