This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.

Terapia i Edukacja z Udziałem Psa. Moduł dla Profesjonalistów

 • Price: 1,300.00 zł
  • Termin:

 • Tell a friend

TERAPIA I EDUKACJA Z UDZIAŁEM PSA
2. Moduł dla Profesjonalistów


18-19 wrzesienia 2021
Miejsce: Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10.

Kurs skierowany do profesjonalistów:

 • terapeutów różnych specjalności: logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów behawioralnych, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, psychiatrów i lekarzy;
 • nauczycieli szkół ogólnodostępnych, nauczycieli edukacji przedszkolnej, wychowawców, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów;
 • dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek terapeutycznych.

Ukończenie kursu daje szeroką wiedzę dotyczącą przygotowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem psów. Omawiane tematy dotyczą wsparcia z udziałem psów dla osób z niepełnosprawnością intelektualnąlub zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uczniów szkół ogółnodostępnych, specjalnych, dzieci w wieku przedszkolnych, studentów podejmujących nowe wyzwania i role społęczne oraz młodzieży i dorosłych z problemami w zakresie funkcjonowania społecznego i przystosowania. Materiał bazuje zarówno na propozycjach praktyków jak i wynikach badań dotyczących efektywności programów AAI.


Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły:

- kurs Terapia i Edukacja z Udziałem Psów i Kotów. Moduł Podstawowy (w Perro) lub inny kurs dotyczący dogoterapii/kynoterapii, wsparcia z udziałem psów;
- studia licencjackie lub podyplomowe o kierunku związanym z pracą w dogoterapii: pedagogika, pedagogika specjalna, surdopedagogika, wczesna interwencja, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, psychologia, fizjoterapia, medycyna, ratownictwo medyczne, przygotowanie pedagogiczne i pokrewne w zakresie edukacji lub terapii.


Udział w kursie bez psów.
Ukończenie niniejszego kursu oraz zdanie egzaminu dla psów terapeutycznych upoważnia do aplikacji do kursu III-go stopnia -  Moduł z Psem.

Program obejmuje 14 godzin edukacyjnych i następujące bloki tematyczne:

 • więź człowiek-zwierzę,
 • rola psa w terapii i edukacji - sposoby angażowania psa,
 • biologiczne, psychologiczne i społeczne mechanizmy leżące u ich podstaw efektów interakcji człowiek–pies,
 • wpływ psów na funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • znaczenie psów w psychoterapii dzieci,
 • edukacja z psem w szkole ogólnodostępnej,
 • terapia i edukacja z psem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • wychowanie z udziałem psów – programy z udziałem psów schroniskowych,
 • programy z udziałem psów dla studentów,
 • dobrostan psów w terapii i edukacji,
 • etyczne aspekty terapii i edukacji z psem.

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem materiałów wideo.
Szkolenie kończy się egzaminem.

Po ukończeniu kursu wydajemy certyfikaty ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzi
Agnieszka Potocka
Dogoterapeutka, oligofrenopedagożka, nauczycielka etyki, doktorantka psychologii SWPS.
Nauczycielka akademicka - zajęcia dotyczące terapii i edukacji z udziałem zwierząt,  dogoterapii, felinoterapii oraz relacji człowieka ze zwierzętami (SWPS, UMK, UW).
Uczestniczka wielu konferencji naukowych polskich i miedzynarodowych czynnie popularyzująca wiedzę na temat terapii z udziałem zwierząt i relacji z nimi.
Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapii i edukacji z psem oraz relacji człowieka z innymi zwierzetami, w tym:

Potocka, A. (zaakceptowane do druku). The moral foundations Care and Authority and perception of animal mind in relation to violence against animals. Anthrozoos.

Potocka, A. (red.). (2019). Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A. (2019). Czy w terapii i edukacji potrzebny jest pies? W: A. Potocka (red.) Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A., Czwartyńska M., (2019). Program profilaktyki pogryzień "Bądź bezpieczny z psem". W: A. Potocka (red.) Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A. (2019). Wychowawcze aspekty pedagogiki z udziałem psów. W: A. Potocka (red.) Terapia i edukacja z psem. PWN.

Potocka, A. (2019). Psychologiczne i moralne aspekty terapii i edukacji z udziałem psów. W: H. Mamzer, A. Żok (red.). Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach (s. 233-248). Epigram.

Potocka, A. (2018). Prozwierzęca edukacja etyczna w kontekście psychologicznych koncepcji postaw. Edukacja Etyczna 15/2018.

Potocka, A. (2016). Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element wpływający na efektywność terapii i edukacji. Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 29, 29-43.

Potocka, A. (2016). Relacje człowieka z innymi zwierzętami – mechanizmy zgody na okrucieństwo wobec zwierząt i ich uprzedmiotowianie. W: Roś, J., Wieczorek, K. M. (Ed.). Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm? (s. 131-150). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.

Potocka, A. (2016). Relacje człowieka z innymi zwierzętami – dystansowanie się i konsekwencje nowego poznawania. W: Roś, J., Wieczorek, K. M. (Ed.). Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm? (s. 151-171). Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.

Potocka, A., Grzegorzewski ,W., Kowalski, I. (2015). Udział zwierząt w terapii. Wpływ psów, kotów w i koni na zdrowie człowieka w kontekście badań i obowiązujących standardów. Szkice Humanistyczne,4(36), 141-150.

Potocka, A., Grzegorzewski, W., Kowalski, I. (2015). Terapia z udziałem zwierząt. Sposoby, kierunki i granice angażowania zwierząt w proces rehabilitacji i leczenia. Szkice Humanistyczne, 1-2 (37), 265-273.

Potocka, A. (2013). Nie tylko głaskanie: dogoterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perro.


Cena za kurs dla 1 osoby:
300 zł
wpisowe (bezzwrotne w przypadku rezygnacji)
1000 zł
uczestnictwo
Razem 
1300 zł.

Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Miejsce Kursu: Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10.

Wpłaty:
Przyjmowanie wpłat od 1 lipca 2021
nr konta zostanie podany po rozpoczęciu przyjmowania wpłat.
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17
01-756 Warszawa 

Po ukończeniu Modułu dla Profesjonalistów i certyfikowaniu psa można aplikować do kursu III-go stopnia -  Moduł z Psem.
Honorujemy egzaminy dla psów terapeutycznych/zespołów terapeutycznych człowiek+pies z następujących ośrodków:
- Perro Agnieszka Potocka http://dogoterapia.net/kursy.html
- Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
- Z Tarninowego Wzgórza: https://ztarninowego.pl/terapia/kontakt/
- PTK (Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne)
Certyfikaty z innych ośrodków wymagają potwierdzenia ze strony Perro.

Organizatorem kursów jest:
Perro
Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17
01-756 Warszawa
tel: 601 925 574

---------------------------------------------------------
 

Tagi: kurs dogoterapii, szkolenia dogoterapeutyczne, kurs kynoterapii, dogoterapia kurs, dogoterapia Warszawa, kursy dogoterapii, pies terapeutyczny, Perro dogoterapia, Agnieszka Potocka