Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
NALEŻYMY DO/MEMBER OF 

IAHAIO isaz
Nowość, polecamy!!!

Terapia i edukacja z psem. A. Potocka 2019


książka dogoterapia
 

URLOP dogoterapia.net

Urlop w dniach 6-16 lipca 2020.
W tym okresie nie odpowiadamy na maile i telefony.
Wysyłki książek są wstrzymane. 

www.dogoterapia.net

Edukacja z psem w hospicjum


Edukacja z psem w hospicjum
Czy można prowadzić zajęcia edukacyjne z psem w hospicjum?
Agnieszka Potocka

Poznanie jest jednym z głównych motywów ludzkiego postępowania (Wojciszke, 2012). Rodzimy się z tą potrzebą, co pozwala nam poznawać świat, zdobywać nowe umiejętności, żyć w społeczeństwie. Deprywacja w obszarze poznawczym prowadzi do poczucia niezrozumienia, zagrożenia, pobudzenia i poczucia bezsensu.

Dzieci, a często też dorośli, w stanie terminalnym nie zawsze są w pełni świadomi swojej sytuacji. Czasem żyją tu i teraz, a opieka paliatywna ma stworzyć warunki by pacjenci mogli żyć aktywnie, jak długo to możliwe. Nie ma przyczyny, dla której mielibyśmy odmawiać im prawa do poznania i uczenia się. Nie chodzi tu o formułę szkoły herbartowskiej - przedmiotów i treści nauczania, na które pasywni uczniowie nie maja wpływu, ale jako realizację jednego z motywów ludzkiego działania, zaspokojenia potrzeby poznania i zainteresowania światem – znacznie bliższe ideom Deweya. Poznanie daje przyjemność. Może też być ucieczką myśli od konieczności przeżywania siebie i negatywnych emocji związanych z chorobą.

Odnosząc to do edukacji z udziałem psów - poznawanie zwyczajów, potrzeb, sposobu życia, komunikacji wewnątrzgatunkowej psów - mogą być interesujące dla pacjentów. Elementy szkolenia psów włączane w zajęcia Animal Assisted Education (AAE) mogą dawać pacjentom poczucie, że nadal są potrzebni, ważni i żyją, a nie jedynie trwają.

Nawet od strony formalnej uczenie nie ustaje. 30 maja 2014 Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące pacjentami hospicjów. W odpowiedzi otrzymał dość obszerne pismo (http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_men_2014_05_30_odp_01.pdf) z informacją, że „W aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości zwolnienia dziecka z realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego”, a jednocześnie „ (…) na wniosek nauczyciela,kierownika podmiotu lub upoważnionego przez niego lekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, może zezwolić na:
1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) zmniejszenie liczby godzin zajęć edukacyjnych;
3) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez lekarza.”
Rozumiem to jako możliwość uczenia się i pełnego, równoprawnego uczestnictwa w życiu, tak jak inne dzieci, koledzy i przyjaciele w takim stopniu w jakim to jest możliwe. Nie widzę więc bezsensu w Edukacji z Udziałem Psów w hospicjum.

Sama też się zastanawiałam, czy będąc w stanie terminalnym, chciałabym tylko czekać, czy w tym ostatnim okresie szukać odpowiedź na te pytania, które nurtowały mnie przez lata?
Pedagogika to nie tylko nauczanie i realizacja podstawy programowej, ale też uczenie się i wychowanie.

Literatura:

Wojciszke, B. (2012). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kupisiewicz, C. (2002). Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Kowalczyk, M. (2012). Opieka paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem terminalnie chorym. Państwo i Społeczeństwo, 73.

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_men_2014_05_30_odp_01.pdf


Agnieszka Potocka, 2017