This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.
JESTEŚMY CZŁONKIEM
MEMBER OF
isaz
Payments
książka dogoterapia
 

Akredytacja ISAAT


AKREDYTACJA ISAAT

INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL-ASSISTED THERAPY

Nasze szkolenie i program to wysoka jakość kształcenia i zgodniość z międzynarodowymi standardami i kwalifikacjami w zakresie terapii z udziałem zwierząt.


ISAAT


Po ukończeniu programu Dogoterapia i Felinoterapia jako Elementy Animal-assisted Education Activities i Therapy uwydajemy Certyfikaty polsko-angielskie z logo ISAAT i PERRO oraz informacją o zatwierdzoniu programu przez International Society for Animal-Assisted Therapy i uznaniem go jako zgodnego z jego standardami (This program was examined and approved by the International Societ for Animal-Assisted Therapy and is offered according to its standards).

Warunki przyjęcia do programu:

  • Ukończone studia - minimum licencjat.
  • W uzasadnionych przypadkach przyjmujemy osoby, które nie spełniają powyższego warunku, ale posiadają min. wykształcenie średnie (matura), oraz znaczącą praktykę w zakresie pracy lub wolontariatu w obszarze dogoterapii, felinoterapii, pracy i opieki nad zwierzetami lub instytucjach społecznych.

W skład programu wchodzą oddzielne moduły które można ukończyć w dowolnej kolejności.
Moduły obowiązkowe 1,2,3:

  1. Kurs podstawowy i zaawansowany dogoterapii (łacznie jako kurs jednolity) - 48+72 godz. (moduły 1 i 2)
  2. Praktyki 40 godz. (moduł 3)
  3. Praca dyplomowa 80 godz. i egzamin końcowy. Dyżury semianaryjne poniedziałki, piątki, niedziele w godz 10-16 (do wyboru). Egzamin pisemny - wymagany do zaliczenia poziom poprawnych odpowiedzi - 70%. (moduł 3)

Moduły do wyboru - należy ukończyć 1 z 3 podanych opcji dodatkowych:

  1. Kurs Felinoterapii - 30 godz.
  2. 4 moduły spośród 5 podanych (numery modułów: 5-9) - 20 godz.
  3. Minimum 18 godz szkolenia w tym:

Dokładnych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 601 925 574

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zaliczenia udokumentowanych praktyk w ramach odbytych już praktyk, staży, wolontariatów w ośrodkach, placówkach i prywatnych praktykach dogoterapii lub felinoterapii.

Praktyki obejmują 40 godz. zajęć dogoterapii w zakresie AAA/AAE(P)/AAT i odbywają się w następujących miastach (do wyboru):
- Warszawa - Caneliag
- Grójec - Boxicavi
- Wrocław - Stado. Ośrodek Terapii i Edukacji w Asyście Zwierząt.
W najbliższym czasie będziemy zwiększać ilość placówek, w których można odbyc praktyki.

Do modułu numer 3 można przystąpic po ukończeniu modułu 1 i 2 i jednej z 3 opcji modułów dodatkowych.
Moduł numer 3 w tym pracę dyplomową i przystąpienie do egzaminu końcowego należy ukończyc w ciągu roku od daty zgłoszenia.
Seminaria dyplomowe odbywają sie w poniedziałki, piątki, niedziele w godz 10-16 (do wyboru).

W zależności od wykształcenia uczestnika certyfikaty zawieraja informacje o przygotowaniu do prowadzenia zajęc dogoterapii w wyznaczonym zakresie - wg. nastęującego schematu:

 

Certyfikat

dogoterapii

prowadzenie

i felinoterapii

zajęć

w zakresie:

Wykształcenie

Animal-Assisted Activities AAA

Animal-Assisted Pedagogy/Educ. AAP(E)

Animal-Assisted Therapy AAT

Studia minimum licencjat na 1 spośród podanych kierunków: fizjoterapia, medycyna, pielęgniarstwo, psychologia, rehabilitacja.

TAK

 

TAK

Studia pedagogiczne (minimum licencjat) o specjalności: pedagogika specjalna, pedagogika o specjalności terapeutycznej jak: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ wczesna interwencja.

Studia (min licencjat) na innych kierunkach oraz studia podyplomowe o specjalizacji terapeutycznej: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/ wczesna interwencja.

TAK

TAK

TAK

Studia pedagogiczne bez specjalności terapeutycznej (min licencjat), nauczyciele szkolni (min licencjat + przygotowanie pedagogiczne)

TAK

TAK

 

Studia bez specjalności pedagogiczneej lub terapeutycznej, (min licencjat i w uzasadnionych przypadkach osoby z wykształceniem średnim - matura)

TAK

   

Osoby bez akademickiego kierunkowego przygotowania terapeutycznego mogą współpracować ze specjalistami różnych dziedzin terapeutycznych pracując pod ich nadzorem w zakresie metodyki danej specjalności.

Informacje
tel.: 601 925 574
mail: kurs@dogoterapia.net


Organizatorem szkoleń jest:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17
01-756 Warszawa
NIP: 527-109-89-53

w tym moduły 1,2,7,8,9,10
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Popiełuszki 5
01-786 Warszawa