This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.

IAHAIO - White Paper 2014 - Polska wersja językowa


Udostepniamy polską wersję językową IAHAIO White Paper 2014

Definicje i Terminy z Zakresu Animal Assisted Interventions (AAI) - Interwencji z Udziałem Zwierząt - oraz Wytyczne Dotyczące Dobrostanu Angażowanych w Te Działania Zwierząt

pobierz

IAHAIO-White paper-2014-Pol


orygianalny dokument ->

dziękuję za pomoc Wandzie Brzozowskiej-Zook i Michałowi Pręgowskiemu,
Agnieszka Potocka