This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to use of cookies. More information can be found in the Privacy Policy.
JESTEŚMY CZŁONKIEM
MEMBER OF
isaz

Książka o dogoterapii

książka dogoterapia
 

Dogoterapia AAI - wsparcie psów, kotów i ..


Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących - dogoterapia AAI
Agnieszka Potocka

"Zakres, sposób i tryb angażowania zwierząt w terapię i edukację
ludzi może być źródłem przyjemności i sprzyjającej zdrowiu aktywności zwierząt. Zwierzęta towarzyszące postrzegane są niekiedy jako członkowie rodzin czy bliscy, a poprzez nawiązanie przyjaznej relacji, słuchanie, uspokajanie oraz poczucie wspólnoty i wzajemności udzielają ludziom wsparcia społecznego. Angażowanie ich w terapie i edukacje może jednak być też przyczyną ich frustracji, przeciążenia, a w efekcie zaniedbywania i dręczenia. Psy koty czy konie nie są narzędziami w terapii, które można używać w dowolny sposób powodując często poważne obniżenie ich dobrostanu - ich istotna rola, to rola wrażliwej, czującej i wartościowej istoty, z którą pacjenci są związani. Takie ujęcie roli zwierząt znajduje swoje odzwierciedlenie wbadaniach z zakresu antrozoologii oraz międzynarodowych standardach Animal Assisted Interventions. Pozwala to na podmiotowe traktowanie zwierząt uczestniczących w terapii i edukacjiludzi."

"Zwierzęta towarzyszące jak psy koty czy świnki morskie postrzegane są często jako członkowie rodzin i grup społecznych. Jako przyjaciele i bliscy mogą pełnić pewne para-ludzkie role społeczne. W takim rozumieniu możemy rozważać ich wpływ w obszarze funkcjonowania społecznego i udzielania przez nie wparcia ludziom."

pełny tekst: http://www.pomost.net.pl/tom_29/Agnieszka_Potocka_art.pdf

Agnieszka Potocka,
Wsparcie społeczne zwierząt towarzyszących jako istotny element wpływający na efektywność terapii i edukacji, Poznańskie zeszyty humanistyczne, TOM XXIX/2016, Poznań 2016