Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Perro i serwis www.dogoterapia.net zastosowały się do wymogów RODO.
Kursy uzupełniające


 
 
 

 

NALEŻYMY DO/MEMBER OF 

IAHAIO

ISAAT isaz
Dostępna jest już polska wersja językowa IAHAIO White Paper 2014
 
IAHAIO-White paper-2014-Pol

Książka o dogoterapii

książka dogoterapia
 

Pedagogika z psem - kształtowanie postaw prospołecznych i osobowości

Pedagogika z psem - kształtowanie postaw prospołecznych i osobowości
Agnieszka Potocka

W numerze 4/2017 Zajęć z psem (https://www.facebook.com/czasopismozajeciazpsem/) ukazał się mój artykuł "Pedagogika z psem jako pole kształtowania postaw prospołecznych i osobowości". W artykule poruszam temat zajęć, których celem jest działanie na rzecz zwierząt, podnoszenie poczucia własnej wartości, skuteczności i sprawczości. Artykuł zawiera podstawy teoretyczne, wyniki badań w omawianym temacie oraz wskazania dotyczące sposobu realizacji. Poniźej swa krótkie fragmenty: "Uczestnicy programów AAP z udziałem psów opartych na pomocy, opiece jako działaniach altruistycznych oraz kooperacyjnych mogą nabywać umiejętności społeczne, poprawiać komunikację oraz kształtować postawy prospołeczne. Konsekwencją nabycia nowych kompetencji będzie też inne postrzeganie samych siebie", "Programy pomocowe i prospołeczne z udziałem i na rzecz zwierząt mogą też być obszarem wychowywania i wpływania na rozwój moralny, którego fundamentem może być troska o siebie i innych (Giligan, 1982), obowiązek czy sprawiedliwość (Kohlberg, 1981, 1984)"

Zajęcia z Psem - A. Potocka