Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Polityka prywatności


 

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I  (od 25-05-2018)

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy dogoterapia.net (zwanego dalej: „Serwisem”).

 

2.

Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszkę Potocką prowadząca działalność gospodarzczą pod firmą PERRO Agnieszka Potocka z siedzibą w Warszawie (01-756), przy ul. Przasnyska 12A lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP: 527-109-89-53, Regon: 141000551, zwana dalej PERRO.

 

3.

PERRO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1.

PERRO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Serwisie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Serwisie.

 

3.

W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Klient podaje jedynie swój adres e-mail oraz samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Serwisie. Jeżeli Klient posiadający Konto w Serwisie chce dokonać zakupu jest proszony o uzupełnienie swoich danych o:

 

a)

Imię i nazwisko;

 

b)

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

 

c)

Numer telefonu;

 

d)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

e)

W przypadku, gdy Klient dokonał zamówienia Szkolenia powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o numer PESEL.

 

4.

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.

 

5.

W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Serwisie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

 

a)

Adres e-mail;

 

b)

Imię i nazwisko;

 

c)

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

 

d)

Numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

f)

W przypadku, gdy Klient dokonał zamówienia Szkolenia powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o numer PESEL.

 

6.

W przypadku osobistego kontaktu Klienta z PERRO (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

 

a)

Adres e-mail;

 

b)

Imię i nazwisko;

 

c)

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

 

d)

Numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

f)

W przypadku, gdy Klient dokonał zamówienia Szkolenia powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o numer PESEL.

 

7.

Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

 

8.

Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1.

W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Serwisie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zgłoszeń na szkolenia w Serwisie oraz realizacji złożonych zamówień. W przypadku dokonania zakupu Towarów w Serwisie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy tj. Poczcie Polskiej S.A.

 

2.

Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.

 

3.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PERRO będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 

1.

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer PERRO na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PERRO produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

 

2.

PERRO wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

 

3.

PERRO wykorzystuje Cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

4.

PERRO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 

b)

popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA).

 

c)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

d)

prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Serwis może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

 

7.

Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PERRO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityka prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

 

1.

Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie osoby upoważnione przez PERRO.

 

2.

Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 

3.

PERRO zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. PERRO może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez PERRO roszczeń od danego Klienta.

 

4.

W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Serwisie.

 

5

Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 5 Zabezpieczenia

 

1.

PERRO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. PERRO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 

2.

Dane osobowe w PERRO są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

3.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. PERRO nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Serwisie, gdzie Klient będzie miał możliwość określenia nowego hasła.

 

4.

PERRO nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

PERRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 

2.

Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: dogoterapia@dogoterapia.net.

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018

 

 

 

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I  (obowiazujaca do 24-05-2018)

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy dogoterapia.net (zwanego dalej: „Serwisem”).

 

2.

Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszkę Potocką prowadząca działalność gospodarzczą pod firmą PERRO Agnieszka Potocka z siedzibą w Warszawie (01-756), przy ul. Przasnyska 12A lok. 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP: 527-109-89-53, Regon: 141000551, zwana dalej PERRO.

 

3.

PERRO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 

1.

PERRO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

 

2.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Serwisie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Serwisie.

 

3.

W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Klient podaje jedynie swój adres e-mail oraz samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Serwisie. Jeżeli Klient posiadający Konto w Serwisie chce dokonać zakupu jest proszony o uzupełnienie swoich danych o:

 

a)

Imię i nazwisko;

 

b)

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

 

c)

Numer telefonu;

 

d)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

e)

W przypadku, gdy Klient dokonał zamówienia Szkolenia powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o numer PESEL.

 

4.

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.

 

5.

W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Serwisie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

 

a)

Adres e-mail;

 

b)

Imię i nazwisko;

 

c)

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

 

d)

Numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

f)

W przypadku, gdy Klient dokonał zamówienia Szkolenia powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o numer PESEL.

 

6.

W przypadku osobistego kontaktu Klienta z PERRO (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

 

a)

Adres e-mail;

 

b)

Imię i nazwisko;

 

c)

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

 

d)

Numer telefonu;

 

e)

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

 

f)

W przypadku, gdy Klient dokonał zamówienia Szkolenia powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o numer PESEL.

 

7.

Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

 

8.

Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1.

W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Serwisie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zgłoszeń na szkolenia w Serwisie oraz realizacji złożonych zamówień. W przypadku dokonania zakupu Towarów w Serwisie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy tj. Poczcie Polskiej S.A.

 

2.

Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem.

 

3.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PERRO będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 

1.

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer PERRO na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PERRO produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

 

2.

PERRO wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 

b)

Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

 

3.

PERRO wykorzystuje Cookies własne w celu:

 

a)

uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

 

b)

analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

4.

PERRO wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 

b)

popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA).

 

c)

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

d)

prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Serwis może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

 

7.

Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PERRO nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityka prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

 

1.

Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie osoby upoważnione przez PERRO.

 

2.

Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

 

3.

PERRO zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. PERRO może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez PERRO roszczeń od danego Klienta.

 

4.

W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Serwisie.

§ 5 Zabezpieczenia

 

1.

PERRO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. PERRO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 

2.

Dane osobowe w PERRO są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

3.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. PERRO nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, otrzyma wiadomość elektroniczną, w której będzie zamieszczone odwołanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Serwisie, gdzie Klient będzie miał możliwość określenia nowego hasła.

 

4.

PERRO nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

PERRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

 

2.

Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: dogoterapia@dogoterapia.net.

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2013.